Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

UWAGA!

 

  

 

 

Dziennik elektroniczny - wyjaśnienia

 

 

 

 

SPRAWDZIAN 2015 - INFORMACJE

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2014/2015 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie następujące dni będą dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

10 listopada 2014 r.,

2 stycznia 2015 r.,

5 stycznia 2015 r., 

1 kwietnia 2015 r. i

5 czerwca 2015 r.

W tych dniach szkoła zapewnia opiekę w świetlicy uczniom, którzy zgłoszą się do szkoły w godz. od 8.00  do 16.00, z wyjątkiem dnia 1 kwietnia 2014 r.

 

Ponadto dniem wolnym od zajęć dydaktycznych będzie dzień 14 października 2014 r. (Dzień Edukacji Narodowej). W tym dniu będzie czynna świetlica od godz. 8.00 do godz. 16.00

 

 

 

„Powiedz mi a zapomnę,

pokaż mi a zapamiętam,

pozwól mi zrobić a zrozumiem”

 

- Konfucjusz


 

          Dnia 10 października 2014 r. w Naszej Szkole odbyła się Uroczystość Ślubowania Uczniów Klas Pierwszych. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem wszystkich gości, a szczególnie uczniów klas pierwszych, którzy tego dnia przybyli do szkoły wraz ze swoimi rodzicami.

Uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych
czytaj więcej

 

Nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 1

 

              W nowym roku szkolnym Szkoła bierze udział w kolejnej edycji programu „Szkoła z klasą 2.0”. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Czytamy i odkrywamy”. Uczniowie będą mieli okazję kształcić umiejętność czytania, rozwijania kreatywności i umiejętności stawiania pytań. Program uczy korzystania ze źródeł odpowiedzialnie i z poszanowaniem praw autorskich, uczy w jaki sposób dbać o bezpieczeństwo w sieci. W naszej szkole realizowany będzie w ramach tego programu projekt pt. „Szneka z glancem i pyry z gzikiem, czyli jak to w Murowanej Goślinie bywało”. Chcielibyśmy nawiązać do tradycji naszej miejscowości, regionu. Przybliżyć uczniom dawniejsze tradycje, obrzędy zwyczaje. Realizację tych zamierzeń planujemy wykonać z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach tych technologii skorzystamy z możliwości „Google Applications”. Uczniowie będą pracować metodą projektu, współpracować ze sobą, ze społecznością lokalną i rozwijać umiejętności publicznych wystąpień.

            Miesiąc listopad w naszej szkole to obchody Dnia Patrona oraz obchody Święta Niepodległości. Z tej okazji  w szkole będzie miała miejsce Wieczornica połączona z cyklicznie odbywającym się Konkursem Piosenki Patriotycznej i  Żołnierskiej.

            Tradycją naszej szkoły jest odbywający się na początku grudnia Kiermasz Świąteczny, na którym uczniowie prezentują swoją  pracę, wystawiają jasełka, śpiewają kolędy, również w języku angielskim. Uczniowie klas trzecich będą korzystali z lekcji pływania.

            Będziemy prowadzić współpracę z Ośrodkiem Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” w Biedrusku oraz z Leśnictwem Boduszewo. Efektem tej współpracy będzie organizacja w miesiącu kwietniu „Dnia Ziemi”. Będziemy również kształcić pasję i umiejętność czytania na co dzień, a w miesiącu maju zorganizowane zostaną „Dni Książki”.

            Przez cały rok szkolny uczniowie będą mieli okazję brać udział w zorganizowanych dla nich zajęciach kół: przyrodniczego, historycznego, misyjnego, flażoletowego, plastycznego, teatralnego, ekologicznego, religijnego, języka angielskiego, polonistycznego. Zainteresowani uczniowie będą mogli wziąć udział w zajęciach koła redakcyjnego szkolnej gazetki „Nasza Buda”. Wszystkie nasze działania będą publikowane na szkolnej stronie internetowej: www. sp1mg.szkolnastrona.pl.

             Planujemy zakończyć ten nowy rok szkolny organizacją „Szkolnego Festiwalu 2.0” ukazującego wszystkie działania projektowe.


 

Monika Nowak-Bajer

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

im. Karola Marcinkowskiego

w Murowanej Goślinie

 

Pliki do pobrania